TEXEL är del av Vinnova-finansierat samverkansprojekt för att skapa resilient industri och hållbart energisystem - TEXEL