TEXEL ENERGY STORAGE AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SWEDISH STIRLING AB - TEXEL